Uppdrag och CV

Uppdrag som frilans

Kunskapskraft & Media (KKM)

KKM är en kommunikationsbyrå som erbjuder expertis och kanaler för att effektivt nå ut med samhällsfrämjande budskap mot skolan.
Tjänsterna omfattar allt från konceptutveckling och projektledning till strategier för att nå ut till målgruppen.

Uppdrag:
Projektledning och kommunikation, främst i skolsatsningen Prata Om Alkohol
PR och mediakontakter, operativ och strategisk kommunikation. Moderator på konferenser Unga & Alkohol. 

1000 Möjligheter

1000 Möjligheter är en stiftelse som arbetar för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld. Stiftelsen arbetar med stöd till våldsutsatta och med förebyggande arbete i skolor, föreningsliv och fritidsgårdar.

Uppdrag:
Strategisk och operativ kommunikation. Hösten 2017 öppnar stiftelsen Relationslinjen, som kommer att vara den första stora nationella satsningen som görs för att förebygga våld i ungas nära relationer. Våren 2017 kommer 1000 Möjligheter att arrangera utbildningsinsatser riktade mot bland annat utbildningsväsendet, föräldrar och elevhälsa. 

Bättre Skolor/Stiftelsen Reinventing Learning


Tomorrows learning today: Med stöd av den ledande forskningen om kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi  skapar Bättre Skolor en skola som kan ta tillvara på våra ungas drivkrafter, kreativitet, nyfikenhet och förmågor. Vi ger lärarna förmågorna att skapa välmående som ger resultat.

Uppdrag:
Projektledare och strategisk kommunikatör i samband med att start-up-företaget Bättre Skolor utvecklar sin verksamhet och sitt samarbete med Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, samt grundskolor runt om i landet. Mitt fokus har varit främst att identifiera möjligheter till finansiering av forskningsprojekt samt fungera som strategisk rådgivare i kommunikationsfrågor rörande skolans lärare och ledare som målgrupp. 

 

Kompetenstillväxt AB

Kompetenstillväxt agerar som rådgivare och förmedlare av utbildare och experter inom områdena personal- och affärsutveckling. och arrangerar den årliga konferensen Kompetenstillväxtdagen.

Uppdrag:
”Marknadschef på kran” – Jag stödjer löpande och vid behov vd Anna Kreissl i företagets kommunikation och marknadsföring.
Såväl operativa som strategiska insatser.

Sipu

är en utbildnings- och konsultorganisation som arbetar med utveckling av myndigheter, företag och organisationer i Sverige och utomlands.

Uppdrag:
Social media manager.
Skapa relevant närvaro i sociala medier med syfte att utveckla marknadsföringen och synliggöra företagets tjänster för en bredare målgrupp.
Projektledning och utveckling av utbildningar med målgrupp verksamma inom skola.
Ansvarig för idé,  innehåll, målgruppsanalys, copytexter för marknadsföring i olika kanaler.

Jag har tagit fram kurserna:

Styrelseordförande i Föreningen Storasyster

Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar förebyggande och erbjuder stöd till den som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Även anhöriga erbjuds stöd.

 

Arbetsgivare i urval

 • Universitets- och högskoleverket (UHR) Nuvarande anställning
  Kommunikatör och projektledare på avdelningen för Internationella samarbeten.
 • Bris – barnens rätt i samhället 2014-2015
  Uppdrag: Utveckla Brisakademin – Bris utbildningssatsning. Brisakademin erbjuder föreläsningar och kurser inom barnkonventionen och samtal med barn. Målgrupp är framför allt socialtjänst, skola och rättsväsendet. 
  Produktutveckling, strategisk och operativ marknadsföring, budgetansvar.
 • Skolporten AB 2007-2014
  Företagets vision är att göra skillnad för de ungas lärande. Verksamhetens kärna är omvärldsbevakning och fortbildning för lärare och rektorer.
  2007 -2011 Verksamhetschef – startade och byggde upp företagets konferensverksamhet
  2012 -2014 Marknads- och kommunikationschef – övergripande ansvar för kommunikation.
  Medlem i ledningsgrupp – bland annat förändringsarbete, verksamhetsutveckling och stöd till vd.
 • IQPC 2006-2007
  Projektledning och marknadsföring av storskaliga konferenser.
  Ansvarig från idé till genomförande och utvärdering.

Utbildning

 • Journalistik, JMK Stockholms universitet
 • Poppius journalistskola
 • USIU, San Diego, USA. Bachelor of Science, inriktning management, marketing, produktutveckling