Hej!

Behöver ni en erfaren projektledare som engagerat driver projektet framåt mot uppsatta mål?

En person som ser verksamheten ur ett helikopterperspektiv utan att förlora fokus på viktiga detaljer, och som har lång erfarenhet av såväl operativ som strategisk kommunikation?

Jag har en bakgrund som projektledare, kommunikationschef och verksamhetschef, och har arbetat inom såväl ideell organisation som privat näringsverksamhet. Oavsett titel, så har min främsta målgrupp på ett eller annat sätt varit skolans lärare och ledare.  Jag har ett brett kontaktnät inom skolans värld och ett starkt engagemang i frågor som rör elevers skolgång och lärares yrkesvardag.

Kika gärna på min cv här!

Jag tar ett helhetsansvar eller delar av en process där ni behöver förstärkning. Det kan handla om verksamhetsutveckling, projektledning och samordning, marknads-/kommunikationsinsatser eller redaktionella uppdrag.

Hur jobbar jag?

  • Jag genomför mina projekt med transparens och ett öppet och tydligt förhållningssätt genom arbetsprocessens alla delar.
  • Jag använder mig av rak och tydlig kommunikation som stödjer och driver affären eller verksamheten framåt mot uppsatta mål elleSandra Arnborgr önskade förändringar.
  • Jag arbetar alltid med ett tydligt mottagarfokus där vad vi gör, för vem och varför, är återkommande i hela processen.

Här hittar du mer om tidigare uppdrag.

kommunikation - sandra_signatur